Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biét Khu kinh tế cửa khấu Tây Trang thuộc tỉnh nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biét Khu kinh tế cửa khấu Tây Trang thuộc tỉnh nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Lai Châu.                         B. Lạng Sơn.                          c. Cao Bằng.                         D. Điện Biên.

D. Điện Biên.