Ý nào sau đây là đặc điểm của vùng núi Tây Bắc?

Ý nào sau đây là đặc điểm của vùng núi Tây Bắc?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Gồm các dãy núi chạy song song và so le với nhau.

B. Chủ yếu là đôi núi thấp.

C. Gồm các khối núi cố và cao nguyên xếp tầng.

D. Địa hình cao nhất lãnh thổ nước ta.

D. Địa hình cao nhất lãnh thổ nước ta.