Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết sơn nguyên Đồng Văn thuộc tỉnh nào?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết sơn nguyên Đồng Văn thuộc tỉnh nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.  Lào Cai.                               
B.  Hà Giang.                       
C.  Cao Bằng.                                                               
D.  Lạng Sơn.

C