Yếu tố chủ yếu nào sau đây làm cho kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây?

Yếu tố chủ yếu nào sau đây làm cho kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Việc hợp tác kinh tế, kĩ thuật với các nước được tăng cường.

B. Quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa được đẩy mạnh.

C. Nhiều thành phần kinh tế tham gia hoạt động ngoại thương.

D. Đời sống dân cư nâng cao hướng vào dùng hàng ngoại.

C. Nhiều thành phần kinh tế tham gia hoạt động ngoại thương.