Đàn trâu nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng

Đàn trâu nước ta tập trung nhiều nhất ở vùng

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.                                      B. Tây Nguyên.

C. Đồng bằng sông Hông.                                                 D. Đồng bằng sông Cửu Long.

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.