Công nghiệp dầu khí nhanh chóng trở thành ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta chủ yếu do nhân tố nào sau đây?

Công nghiệp dầu khí nhanh chóng trở thành ngành công nghiệp trọng điểm ở nước ta chủ yếu do nhân tố nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vai trò quan trọng của dầu khí trong nền kinh tế nước ta.

B. Mang lại hiệu quả kinh tế cao.

C. Gây ra nhiều vấn đề môi trường cần giải quyết.

D. Có thị trường tiêu thụ rộng lớn.

A. Vai trò quan trọng của dầu khí trong nền kinh tế nước ta.