Nguyên nhân chủ yếu làm cho sản lượng lương thực nước ta trong những năm qua tăng nhanh là do

Nguyên nhân chủ yếu làm cho sản lượng lương thực nước ta trong những năm qua tăng nhanh là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đẩy mạnh khai hoang, tăng diện tích trồng cây lương thực.

B. áp dụng các tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất lương thực.

C. đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất.

D. do nhu càu trong nước về lương thực ngày càng tăng nhanh.

C. đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất.