Ngành giao thông vận tải nào sau đây lượng luân chuyển hàng hóa lớn nhất nước ta hiện nay?

Ngành giao thông vận tải nào sau đây lượng luân chuyển hàng hóa lớn nhất nước ta hiện nay?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đường sắt.                     B. Đường bộ.                    C. Hàng không.                         D. Biển.

   D. Biển.