Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhất trong lĩnh vực nào?

Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhất trong lĩnh vực nào?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Công nghiệp.                   B. Du lịch.                              C. Thương mại.                     D. Nông nghiệp

D. Nông nghiệp