Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết vùng nào sau đây có tổng giá trị xuất, nhập khẩu lớn nhất?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết vùng nào sau đây có tổng giá trị xuất, nhập khẩu lớn nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hông.                                                      
B. Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đông Nam Bộ.                                                                        
D. Duyên hải miền Trung.
C