Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết mỏ crôm thuộc tỉnh nào ở Bắc Trung Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết mỏ crôm thuộc tỉnh nào ở Bắc Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết mỏ crôm thuộc tỉnh nào ở Bắc Trung Bộ?

. B. Nghệ An.                                                c. Hà Tĩnh.                             D. Quảng Bình.

A. Thanh Hóa