Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nắng có các ngành chế biến nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp Đà Nắng có các ngành chế biến nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A. Rượu, bia, nước giải khát; đường, sữa, bánh kẹo, lương thực.

B. Thủy hải sản; lương thực; rượu, bia, nước giải khát.

C. Lương thực, sản phẩm chăn nuôi; thủy hải sản.

D. Đường sữa, bánh kẹo; sản phẩm chăn nuôi, lương thực.

B. Thủy hải sản; lương thực; rượu, bia, nước giải khát.