So với Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long không có thế mạnh nào sau đây?

So với Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long không có thế mạnh nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Diện tích lúa lớn hơn.                                                      
B. Sản lượng lúa nhiều hơn.
C. Năng suất lúa cao hơn.                                                     
D. Xuất khẩu gạo nhiều hơn.
C