Ở nước ta, khu công nghiệp tập trung còn gọi là

Ở nước ta, khu công nghiệp tập trung còn gọi là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. khu thương mại tự do.                                                     B. khu công nghệ cao

C. khu chế xuất.                                                                    D. khu công nghiệp trọng điểm.

C. khu chế xuất.