Vùng đất trong đê thuộc đồng bằng sông Hồng không được phù sa được bôi đắp hàng năm do

Vùng đất trong đê thuộc đồng bằng sông Hồng không được phù sa được bôi đắp hàng năm do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. bề mặt đồng bằng bị chia cắt.                                      B. có đê ven sông ngăn lũ.

C. sông ngòi ít phù sa.                                                       D. địa hình cao nhiều núi.

B. có đê ven sông ngăn lũ.