Nội dung nào sau đây không đúng khi nói vẽ ảnh hưởng của Biển Đông đối với khí hậu nước ta?

Nội dung nào sau đây không đúng khi nói vẽ ảnh hưởng của Biển Đông đối với khí hậu nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Biến Đông làm tăng độ ấm không khí.

B. Biến Đông mang lại lượng mưa lớn.

C. Biển Đông làm tăng độ lạnh của gió mùa Đông Bắc.

D. Biển Đông làm cho khí hậu nước ta mang tính hải dương.

C. Biển Đông làm tăng độ lạnh của gió mùa Đông Bắc.