Ưu thế lớn nhất của ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản ở nước ta là

Ưu thế lớn nhất của ngành công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. cơ sở vật chất kĩ thuật tốt.                                           
B. thị trường tiêu thụ rộng mở.
C. nguyên liệu tại chỗ phong phú.                                  
D. nguồn lao động dồi dào giá rẻ.
C