Cơ sở để phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là:

Cơ sở để phát triển ngư nghiệp ở Bắc Trung Bộ là:

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nhiêu bãi cá lớn nổi tiếng                                             B. các tỉnh đều giáp biển
C. có nhiều đội tàu công suất lớn                                     D. đánh bắt xa bờ đem lại hiệu quà lớn.

B. các tỉnh đều giáp biển