Cây chè được trồng nhiều ở Tây Nguyên, chủ yếu là do ở nơi đây có

Cây chè được trồng nhiều ở Tây Nguyên, chủ yếu là do ở nơi đây có

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Một mùa khô rõ rệt.                                                          B. Tổng lượng mưa trong năm lớn.

C. Khí hậu mát mẻ ở các cao nguyên cao.                          D. Khí hậu khá nóng ở các cao nguyên thấp.
C. Khí hậu mát mẻ ở các cao nguyên cao.