Đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường ngang không thúc đẩy

Đường Hồ Chí Minh và các tuyến đường ngang không thúc đẩy

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. sự phát triển các huyện phía tây.

B. phân bố lại dân cư, hình thành các đô thị mới

C. tăng cường giao thương với các nước láng giềng.

D. tạo địa bàn thu hút đàu tư, hình thành các khu công nghiệp tập trung.

D