Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là

Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Hồng.                                                      B. Bắc Trung Bộ.
C. Đồng bằng sông Cửu Long.                                              D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

​C. Đồng bằng sông Cửu Long.