Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm

Cơ cấu ngành công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tiết kiệm tài nguyên thiên thiên.

B. giải quyết tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm.

C. hội nhập vào thị trường thế giới.

D. đổi mới trang thiết bị và công nghệ.

C. hội nhập vào thị trường thế giới.