Nhận xét nào không đúng về đặc điểm sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Nhận xét nào không đúng về đặc điểm sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm của Tây Nguyên lớn hơn Trung du và mièn núi Bắc Bộ.

B. Cà phê ở Tây Nguyên có diện tích lớn nhất cả nước.

C. Chè ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích đứng đầu cả nước.

D. Cả hai vùng đều có khí hậu cận nhiệt đới thích hợp với việc trồng chè.

D. Cả hai vùng đều có khí hậu cận nhiệt đới thích hợp với việc trồng chè.