Khó khăn lớn nhất cùa Đòng bằng sông Cứu Long đối với sản xuất nông nghiệp là:

Khó khăn lớn nhất cùa Đòng bằng sông Cứu Long đối với sản xuất nông nghiệp là:

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. mùa khô kéo dài gây thiếu nước. 

B. diện tích rừng ngập mặn đang bị suy giảm.

C. ngập lụt trên diện rộng.

D. diện tích trồng lúa bị thu hẹp.

A. mùa khô kéo dài gây thiếu nước.