Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường số 19 nối Plây Ku với nơi nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết đường số 19 nối Plây Ku với nơi nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Quy Nhơn.                     B. Tuy Hòa.                  C. Quảng Ngãi.                   D. Nha Trang.

A. Quy Nhơn.