Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tỉ lệ rừng so với diện tích toàn tỉnh trên 60%?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết tỉnh nào ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tỉ lệ rừng so với diện tích toàn tỉnh trên 60%?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hà Giang.                      B. Tuyên Quang                       C. Cao Bằng.                          D. Lạng Son.

B. Tuyên Quang