Khu vực đồi núi nước ta không phải là nơi có

  Khu vực đồi núi nước ta không phải là nơi có

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. địa hình dốc, bị chia cắt mạnh.                                         B. nhiều hẻm vực, lắm sông suối.

C. hạn hán, ngập lụt thường xuyên.                                      D. xói mòn, trượt lở đất nhiều.

C. hạn hán, ngập lụt thường xuyên.