Quốc lộ 1A không đi qua vùng kinh tế

Quốc lộ 1A không đi qua vùng kinh tế

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.                                      B. Tây Nguyên.

C. Duyên hải miền Trung.                                                  D. Đông Nam Bộ.

B. Tây Nguyên.