Nội dung nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long?

Nội dung nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 

A. Ba mặt giáp biển.                                                                   B. Khí hậu mang tính chất cận xích đạo.

C. Giàu tài nguyên khoáng sản.                                                  D. Nguồn lợi hải sản giàu có.

C. Giàu tài nguyên khoáng sản.