Nằm ở phía đông thung lũng sông Hồng là vùng núi

Nằm ở phía đông thung lũng sông Hồng là vùng núi

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đông Bắc.                    B. Tây Bắc.                     C. Trường Sơn Bắc.              D. Trường Sơn Nam.

A. Đông Bắc.