Yếu tố nào thúc đẩy sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động của nước ta?

Yếu tố nào thúc đẩy sự thay đổi cơ cấu sử dụng lao động của nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A.       Tỉ lệ người trong độ tuổi lao động ngày càng tăng.

B.       Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp - xây dựng.

C.       Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và công cuộc Đổi mới.

D.       Tỉ lệ lao động nông nghiệp lớn.

C