Ngành kinh tế truyền thống đang được chú trọng ở hầu hết các nước Đông Nam Á là

Ngành kinh tế truyền thống đang được chú trọng ở hầu hết các nước Đông Nam Á là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đánh bắt nuôi trồng thủy, hải sản.                                B. Chăn nuôi trâu bò.

C. Nuôi cừu để lấy lông.                                                    D. Khai thác và chế biến lâm sản.

A. Đánh bắt nuôi trồng thủy, hải sản.