Hai trục đường bộ xuyên quốc gia quan trọng nhất của nước ta là

Hai trục đường bộ xuyên quốc gia quan trọng nhất của nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.                          B. quốc lộ 1 và quốc lộ 14.

c. đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 6.                          D. đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 14.

A. quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.