Khu vực nào ở nước ta ít chịu ảnh hưởng của bão nhất?

Khu vực nào ở nước ta ít chịu ảnh hưởng của bão nhất?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng sông Cửu Long.                                     
B. Đồng bằng sông Hồng.
C. Bắc Trung Bộ.                                                                 
D. Duyên hải Nam Trung Bộ.
A đúng