Yếu tố nào sau đây là chủ yếu thúc đẩy việc phát triển giao thông vận tải biển hiện nay ở nước ta?

Yếu tố nào sau đây là chủ yếu thúc đẩy việc phát triển giao thông vận tải biển hiện nay ở nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Hội nhập toàn cầu sâu rộng.                                      B. Hoạt động du lịch phát triển.

c. Vùng biển rộng, bờ biển dài.                                      D. Nhiều vũng vịnh sâu, kín gió.

A. Hội nhập toàn cầu sâu rộng.