Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy sắp xếp thứ tự các khu kinh tế ven biến từ Bắc vào Nam của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, hãy sắp xếp thứ tự các khu kinh tế ven biến từ Bắc vào Nam của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.

B. Chu Lai, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong, Dung Quất.

C. Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Vân Phong, Nam Phú Yên.

D. Chu Lai, Dung Quất, Nam Phú Yên, Vân Phong, Nhơn Hội.

A. Chu Lai, Dung Quất, Nhơn Hội, Nam Phú Yên, Vân Phong.