Vấn đề quan trọng của bảo vệ tài nguyên môi trường ở nước ta là

Vấn đề quan trọng của bảo vệ tài nguyên môi trường ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường.

B. sử dụng tài nguyên hợp lí, lâu bền.

C. tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường và tình trạng ô nhiễm môi trường.

D. tình trạng ô nhiễm môi trường và thiên tai.

C. tình trạng mất cân bằng sinh thái môi trường và tình trạng ô nhiễm môi trường.