Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết nhóm đất feralit thích hợp với việc trồng cây nào sau đây?

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết nhóm đất feralit thích hợp với việc trồng cây nào sau đây?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, dừa.                                B. Cà phê, cao su, chè, cói, điều.

C. Cà phê, cao su, lúa, hồ tiêu, điều.                                D. Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, điều.

D. Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, điều.