Phát biểu nào sau đây không đúng về ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Trung đu và miền núi Bắc Bộ?

Phát biểu nào sau đây không đúng về ý nghĩa của việc phát triển thủy điện ở Trung đu và miền núi Bắc Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

 A.Tạo động lực cho vùng phát triển công nghiệp khai thác.

B. Góp phần giảm thiểu lũ lụt cho Đồng bằng sông Hồng.

C. Làm thay đổi đời sống của đồng bào dân tộc ít người

D. Tạo việc làm tại chỗ cho người lao động ở địa phương


 
D. Tạo việc làm tại chỗ cho người lao động ở địa phương