Ngành điện tử trở thành thế mạnh của nhiều nước Đông Nam Á hiện nay chủ yếu là do

Ngành điện tử trở thành thế mạnh của nhiều nước Đông Nam Á hiện nay chủ yếu là do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. nâng cao trình độ kĩ thuật cho người lao động.

B. mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

C. liên doanh với các hãng nổi tiếng của nước ngoài.

D. tiến hành hiện đại hóa cơ sở vật chất kĩ thuật.

C. liên doanh với các hãng nổi tiếng của nước ngoài.