Độ che phủ rừng ở Tây Nguyên giảm nhanh trong những nãm gần đây, chủ yếu do

Độ che phủ rừng ở Tây Nguyên giảm nhanh trong những nãm gần đây, chủ yếu do

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. đấy mạnh khai thác gỗ quý.                                               B. tăng cường khai thác dược liệu.

C. nạn phá rừng gia tăng.                                                      D. có nhiều vụ cháy rừng.

C. nạn phá rừng gia tăng.