Để hạn chế rủi do trong tiêu thụ sản phẩm và sử dụng hợp lí tài nguyên thì giải pháp nào là chủ yếu đối với việc phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên?

Để hạn chế rủi do trong tiêu thụ sản phẩm và sử dụng hợp lí tài nguyên thì giải pháp nào là chủ yếu đối với việc phát triển cây công nghiệp ở Tây Nguyên?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đẩy mạnh công tác thủy lợi.                                          
B. Đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp.
C. Tăng cường công nghiệp chế biến.                             
D. Mở rộng thị trường xuất khẩu.
B