Biện pháp chủ yếu để sử dụng đất hợp lí ở Đồng bằng sông Hồng là

Biện pháp chủ yếu để sử dụng đất hợp lí ở Đồng bằng sông Hồng là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. phát triển thúy lợi.                                                              B. phòng chống nhiễm mặn.

C. thâm canh, tăng vụ.                                                           D. cải tạo đất bạc màu.

C. thâm canh, tăng vụ.