Ý nghĩa lớn nhất của đường Hồ Chí Minh của nước ta là

Ý nghĩa lớn nhất của đường Hồ Chí Minh của nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hộị của dải đất phía tây đất nước.

B. mở rộng quan hệ hợp tác với các nước trên bán đảo Đông Dương.

C. tạo sự phân công lao động theo lãnh thổ hoàn chỉnh hơn.

D. tạo điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài.

A. thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hộị của dải đất phía tây đất nước.