Đặc điểm nào không đúng với dân cư của vùng Đông Nam Ă?

 Đặc điểm nào không đúng với dân cư của vùng Đông Nam Ă?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Gia tăng tự nhiên cao và đang có xu hướng giảm.

B. Dân cư tập trung ở các đông bằng châu thổ.

C. Dân số đông, mật độ dân số cao so với thế giới.

D. Nguồn lao động dồi dào, tay nghề cao.

D. Nguồn lao động dồi dào, tay nghề cao.