Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đồng bằng nào có tỉ lệ diện tích đất phù sa sông lớn nhất

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đồng bằng nào có tỉ lệ diện tích đất phù sa sông lớn nhất

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.                              B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.                                         D. Đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ.

B. Đồng bằng sông Hồng.