Đặc điểm nào sau đây không đúng với Bắc Trung Bộ?

Đặc điểm nào sau đây không đúng với Bắc Trung Bộ?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Chịu ảnh hường của gió Tây khô nóng.

B. Có đường bờ biển dài nhất nước ta.

C. Chịu ảnh hưởng nhiều nhất của bão.

D. Từ tây sang đông có đầy đủ địa hình: núi, đồi, đồng bằng, biển, đảo.


 
B. Có đường bờ biển dài nhất nước ta.