Những nhân tố chủ yếu nào tạo nên sự phân hóa đa dạng của khí hậu nước ta?

 Những nhân tố chủ yếu nào tạo nên sự phân hóa đa dạng của khí hậu nước ta?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ, địa hình, bề mặt đệm.

B. Địa hình, gió mùa, dòng biến.

C. Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ, địa hình, gió mùa.

D. Vị trí địa lí, địa hình, dòng biển.

C. Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ, địa hình, gió mùa.