Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết địa điểm trên đất liền đón bình minh sớm nhất ở nước ta là

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết địa điểm trên đất liền đón bình minh sớm nhất ở nước ta là

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. mũi Cà Mau.                 B. mũi Đại Lãnh.                      C. mũi Dinh.                        D. mũi Né.

   B. mũi Đại Lãnh.