Nguyên nhân nào sau đây là chù yếu làm cho mức tiêu thụ điện bình quân đàu người ở Đông Nam Á còn thấp?

Nguyên nhân nào sau đây là chù yếu làm cho mức tiêu thụ điện bình quân đàu người ở Đông Nam Á còn thấp?

Tổng hợp kiến thức ôn thi Đánh giá Năng Lực môn Địa lý ĐHQG TP.HCM

Đề bài:

A. ngành điện hoạt động còn hạn chế                         B. công nghiệp chưa phát triển mạnh
C. trình độ đô thị hóa còn cao                                      D. chất lượng cuộc sống dân cư thấp
B. công nghiệp chưa phát triển mạnh